Acest proiect a identificat două probleme majore pe care își propune să le rezolve:

Prima problemă identificată o reprezintă nivelul de proactivitate scaută a tinerilor în viața comunității și în activitățile culturale. În primul rând, aceștia nu participă activ la evenimentele culturale care se organizează în municipiul nostru. În al doilea rând, un lucru negativ îl reprezintă faptul că numărul tinerilor ce inițiază activități pentru comunitate, care să fie tot în beneficiul lor, este foarte mic.

A doua problemă identificată o reprezintă faptul că orașul Timișoara în general, este descris foarte îngust. Chiar și în strategia Timișoarei pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 găsim o descriere a Timișoarei care se focusează pe faptul că Timișoara este primul oraș iluminat de pe teritoriul actual al României, precum și alte lucruri care deși sunt relativ cunoscute, ignoră o mare parte a inițiativelor autohtone ce au avut loc în orașul nostru în ultimii ani.

 

Am identificat un număr mare de inițiative comunitare sau culturale de dimensiuni mai mici care nu sunt cunoscute și care de fapt definesc Timișoara și stau la baza cuvântului diversitate cu care o asociem des.

Nevoile specifice pe care le rezolvă proiectul sunt:

  1. a) Promovarea inițiativelor comunitare și culturale în rândul tinerilor în special și a timișorenilor în general;
  2. b) Creșterea notorietății micro-evenimentelor și inițiativelor culturale din Timișoara;
  3. c) Lărgirea înțelegerii conceptului de cultură în Timișoara;

Scopul general al proiectului îl reprezintă lărgirea înțelegerii conceptului de cultură în Timișoara și promovarea implicării tinerilor în manifestări culturale prin folosirea mijloacelor media noi.

Obiectivele specifice sunt:

  1. a) Crearea unei platforme media online unde să fie promovate inițiative ale tinerilor precum și inițiative culturale din orașul nostru și micro-evenimentele culturale, care să aibă minim 12000 de vizitatori unici pe o perioadă de 6 luni;
  2. b) Realizarea unei publicații fizice (sub formă de ziar), cu apariție o dată la două luni, având un tiraj de minim 2000 exemplare/număr – 3 numere realizate în perioada proiectului- ce va promova povești de succes ale tinerilor din Timișoara, exemple de bună practică și evenimente adresate tinerilor.
  3. c) Îmbunătățirea competențelor de scriere a minim 10 tineri din Timișoara prin intermediul unei competiții de redactare articole.
  4. d)    Promovarea a minim 40 inițiative/exemple de bună practică/elemente de istorie a Timișoarei din diverse domenii

Organizarea a minim 4 evenimente publice (în diverse locații din Timișoara) – happening-uri, ce au ca temă oferirea de bune exemple privind inițiativa tinerilor, pe o perioadă de 6 luni ce vor avea minim 140 de beneficiari direcți.

Grupurile țintă cărora se adresează proiectul sunt tinerii din Timișoara precum și tineri ce locuiesc în oraș pentru perioada studiilor

Beneficiarii direcți ai proiectului:

12000 de utilizatori unici ai platformei

6000 de cititori ai ziarului pe perioada proiectului

140 de participanți la cele 4 happening-uri

10 tineri câștigători ai competiției de creație

Beneficiari indirecți ai proiectului

Populația orașului Timișoara – existând astfel o resursă ce

Operatori culturali sau economici din Timișoara, ce vor fi subiecte ale platformei

Timișoara ca oraș – prin promovarea unei identități complexe atât în țară cât și în străinătate